وبسایت رسمی دکتر محمدصادق صادقیان

نرم‌افزارهای هیدرولوژی

CropWat

CropWat

CropWat برنامه ای تحت ویندوز که از روشهای پنمن – مونتیه فائو برای محاسبه تبخیر و تعرق محصول مرجع استفاده می کند.از این تخمین ها برای آب مورد نیاز محصول و محاسبات برنامه زمان بندی آبیاری استفاده می شود. این روش ها جایگزین روشهای فائو در سال 1977 شده اند که به خاطر زیاد برآورد کردن...

ادامه مطلب»

EFH-2

EFH-2

برنامه ای برای تعیین ترشحات قله به عنوان رشته های مهندسی هندبوک فصل 2 تجویز می شوند. اطلاعات لازم شامل مشخصات حوضه (منطقه زهکشی، شماره منحنی، طول هیدرولیک ، شیب حوضه) و مقدار بارندگی و توزیع. این برنامه را محدود کرده است برنامه های کاربردی. ممکن است استفاده شود که : • حوضه است...

ادامه مطلب»