وبسایت رسمی دکتر محمدصادق صادقیان

نرم‌افزارهای تحلیل سیستم منابع آب

آموزش Lingo

آموزش Lingo

مسائل بهینه سازی اغلب به خطی و غیر خطی تقسیم می شوند، که این تقسیم بندی با توجه به رابطه متغیرهاست؛ بدین معنی که اگر رابطه همه متغیرها با هم خطی باشد، مسئله را خطی و در غیر اینصورت غیر خطی می گویند. نرم افزار Lingo یکی از کاربردی ترین و مطرح ترین نرم افزارهای مبتنی بر برنامه نویسی...

ادامه مطلب»