وبسایت رسمی دکتر محمدصادق صادقیان

سمینار

سایت های مرتبط با عمران آب

سایت های مرتبط با عمران آب

گرچه امروزه با توجه به دسترسی به موتورهای جستجوی قدرتمندی مانند گوگل دسترسی به منابع گوناگون در زمینه مهندسی عمران وجود دارد اما هنوز هم یافتن منابع معتبر و به روز از اهمیت ویژه ای برخوردار است , بالاخص آنکه این منابع به صورت فهرستهای طبقه بندی شده برای کاربر جهت استفاده در...

ادامه مطلب»

سمینار

سمینار

  چرخه اداری و فرمهای مربوطه       آئین نامه استاندارد سازی سمینار   نحوه و زمان ارائه     مطالبی را که میبایست در سمینار مد نظر قرار داد   عناوین سمینارهای گذشته زمان ارائه نام...

ادامه مطلب»