وبسایت رسمی دکتر محمدصادق صادقیان

CropWat

CropWat برنامه ای تحت ویندوز که از روشهای پنمن – مونتیه فائو برای محاسبه تبخیر و تعرق محصول مرجع استفاده می کند.از این تخمین ها برای آب مورد نیاز محصول و محاسبات برنامه زمان بندی آبیاری استفاده می شود. این روش ها جایگزین روشهای فائو در سال 1977 شده اند که به خاطر زیاد برآورد کردن تبخیرو تعرق دیگر بیش از این مورد استفاده قرار نمی گیرند.

CROPWAT8

CropWat for Windows is a program that uses the FAO (1992) Penman-Monteith methods for calculating reference crop evapotranspiration. These estimates are used in crop water requirements and irrigation scheduling calculations. The methods supersede the older FAO 24 procedures published in 1977 which are no longer recommended as they over estimate evapotranspiration.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *