وبسایت رسمی دکتر محمدصادق صادقیان

هیدرولوژی مهندسی پیشرفته

history-of-hydrologyهیدرولوژی

هیدرولوژی علمی است که در مورد پیدایش خصوصیات و نحوه توزیع آب در طبیعت بحث می‌کند ولی عملا واژه هیدرولوژی به شاخه‌ای از جغرافیای فیزیکی اطلاق می‌شود که گردش آب در طبیعت را مورد بررسی قرار می‌دهد. انجمن علوم و فنون ایالات متحده تعریف زیر را برای هیدرولوژی برگزیده است:

هیدرولوژی علم مطالعه آب کره زمین است و در مورد پیدایش ، چرخش و توزیع آب در طبیعت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب ، واکنش‌های آب در محیط و ارتباط آن با موجودات زنده بحث می‌کند بنابراین ملاحظه می‌شود که هیدرولوژی در برگیرنده تمامی داستان آب است.

زیرشاخه‌های هیدرولوژی
هیدرومتئورولوژی (Hydrometeorology) یا آب و هواشناسی
کاربرد هواشناسی را در مسائل هیدرولوژی مورد بررسی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر هیدرومتئورولوژی را می‌توان علمی دانست که درباره مسائل مشترک بین هواشناسی و هیدرولوژی بحث می‌کند.

لیمنولوژی
علم مطالعه آبهای داخل خشکی (دریاچه‌ها و برکه‌ها و …) را لیمنولوژی (Limnology) گویند. در این رابطه خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی ، و بیولوژیکی آب توده‌های آب موجود در داخل خشکیها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

کرایولوژی
یخ شناسی یا کرایولوژی (Cryology) علمی است که در آن خصوصیات مختلف آب در حالت جامد (برف یا یخ) بررسی می‌شود. به زبان دیگر کرایولوژی علم یخ شناسی و بررسی یخچالهاست هرچند یخچال شناسی نیز امروزه خود علم جداگانه‌ای را تشکیل می‌دهد.

ژئوهیدرولوژی (geohydrology)
به معنی هیدرولوژی آبهای زیرزمینی یا علم مطالعه آبها در زیر زمین است که در مقابل آن علم مطالعه آب در سطح زمین که هیدرولوژی آبهای سطحی گفته می‌شود قرار دارد. غالبا دو واژه ژئوهیدرولوژی و هیدروژئولوژی باهم اشتباه می‌شوند. اما در اولی تکیه بر هیدرولوژی و در دومی تکیه بر زمین شناسی می‌باشد. در فارسی برای مطالعه آب در زیر زمین از واژه هیدروژئولوژی استفاده می‌شود.

پوتامولوژی
رودخانه شناسی یا پوتامولوژی (Potamology) مسائل مربوط به جریان آب در رودخانه را مورد بررسی قرار می‌دهد در این رابطه تاکید بر جنبه‌های فیزیکی موضوع است تا بیولوژیکی آن.

هیدروگرافی
علم مطالعه وضعیت و خصوصیات فیزیکی آب بخصوص در رابطه با مسائل کشتیرانی را هیدروگرافی (Hydrography ) گویند. مطالعه جزر و مد در دریاهای آزاد و نوسانات سطح آب و نیز موج شناسی در قلمرو این علم قرار دارد.

هیدرومتری
آب سنجی که به آن هیدرومتری (Hydrometry) نیز گفته می‌شود. علم اندازه گیری آب و مسائل مربوط به آن می‌باشد، در واقع این علم سنجشهای مختلف مرکز آب ، مقادیر جریان و موارد مشابه به آن را در برمی‌گیرد.

اقیانوس سنجی
در علم اقیانوس سنجی (Oceanolography) خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و دیگر ویژگیهای اقیانوس و دریاهای آزاد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این علم خود بخشی از دانش وسیع اقیانوس شناسی (Oceanology) به شمار می‌آید.

http://azut.blogfa.com/post-352.aspx

 

سرفصل درسی


موضوع جلسه
چرخه هیدرولوژیکی , تعاریف اولیه 1
-رابطه بین شدت و مدت بارش-رابطه بین مقدار و مساحت بارندگی – رابطه مقدار , مساحت و مدت بارندگی 2
محاسبه دبی به روش ریاضی و از روی قرائت اشل 3
تحلیل هیدروگراف- استخراج هیدروگراف واحد و تغییر مدت آن 4
هیدروگراف واحد مصنوعی , تخمین جریان از هیدروگراف واحد 5
برآورد حداکثر دبی سیل و هیدروگراف سیل با روش SCS 6
محاسبه تلفات بارش با روشهای SCS cuve no , SMA , Green and Amptr 7
تبدیل بارش به رواناب با روشهای هیدروگراف واحد , اشنایدر, هیدروگراف واحد scs 8
روندیابی ذخیره ای و غیر ذخیره ای – روندیابی در مخزن 9
روندیابی در رودخانه به روش ماسکینگهام 10
ماسکینگهام کونج 11
آمار و احتمالات در هیدرولوژی 12
13
14
15
16
17

دوره آموزشی هیدرولوژی مهندسی

SUBJECT
  • required activity
optional activity Number of Pages
001 intro-to-hydrology
41
002 precipitation
35
003 runoff-concepts1
21
004 runoff-curve-numbers1
95
005 runoff-computation
37
006 peak-discharge
57
007 hydrographs1
27
008 drainage-hydrology
55
009 design-hydrology1
73
010 structure-hydraulics
56
011 reservoir-flood-routing1
41
012 streamflow1
36
013 watershed-yield1
33
014 Hydrology & Hydraulics -in-SCS
33
015 runoff-concepts2
37
016 runoff-curve-numbers2
34
017 SCS-runoff-equation
36
018 time-of-concentration
43
019 peak-Q-graphical
37
020 peak-Q-tabular
56
021 peak-Q-other-methods
39
022 hydrographs2
85
023 design-hydrology-dams
69
024 reservoir-flood-routing2
58
025 streamflow2
38
026 watershed-yield2
37
027 storm-reports
81
SUM: 1290 pages

هیدرولوژی مهندسی پیشرفته

CHAPTER SUBJECT
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

CHAPTER SUBJECT ( COLECTION ONE )
01 Occurrence of groundwater
02 Groundwater movements
03 The Geology of Groundwater Occurrence
04 Groundwater Levels and Recharge Processes
05 Groundwater Exploration
06 Groundwater Flow to Wells
07 Natural Groundwater quality
08 Groundwater management
09 Well Design
10 Building a Model
CHAPTER SUBJECT ( COLECTION TWO )
01 Course Introduction, Water Balance Equation
02 Aquifers, Porosity, and Darcy’s Law
03 Hydraulic Head and Fluid Potential
04 Continuity and Flow Nets
05 Groundwater Flow Patterns
06 Groundwater-Surface Water Interactions
07 Transient Systems and Groundwater Storage
08 Pump Test Analysis
09 Numerical Modeling of Groundwater Flow
10 Superposition
11 Solute Transport in Groundwater
12 Soil Moisture
13 Stages of Desaturation

موضوعاتی جهت ارائه در کلاس

>مقالات

زمان ارائه ارائه کننده یا ارائه کنندگان موضوع ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

>نرم افزارهای کاربردی هیدرولوژی

زمان ارائه ارائه کننده یا ارائه کنندگان موضوع ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

>تمرینات هفتگی

زمان ارائه
کد
موضوع
تمرین
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

نمونه تمرین ها و کوئیزها

نمونه سوالات
جواب سوال امتحان
سری اول
سری دوم
سری سوم
سری چهارم
سری پنجم

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *