وبسایت رسمی دکتر محمدصادق صادقیان

درباره

نام خانوادگي: صادقيان

نام: محمد صادق

محل تولد: تهران

زبان: انگليسي

تحصيلات:  دكتراي (Ph.D)  (ادامه مطلب)  مديريت منابع آب دانشگاه روركي، هندوستان I.I.T ROORKEE – INDIA

* عضو هيئت علمي تمام وقت دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي